شديم هر چيز ولي حيف که آدم نشديم از صد و پنج کيلو هيچ يکي کم نشديم نقد جان داديم و آرامشي بر ما نرسيد از غم و درد جهان لحظه‌ي بي غم نشديم وسع مان تا که رسيد ظلم نموديم اما به سر زخمي کسي دارو و مرهم نشديم جوش خورديم در آتشکده‌ي تجربيات ولي در قوري انديشه خود دم نشديم داد و فرياد به هر جاي نموديم بلند در عمل اندکي بر خويش فراهم نشديم سالها دست و گريبان تحول بوديم زين سبب در روش زندگي مدغم نشديم نامساعد ترين افراد جهانيم محمود چون به قانون و ادب ذره‌ي ما ضم نشديم ------------------------------------ بامداد سه شنبه 20 ثور 1401خورشيدي که برابر ميشود به 10 مي 2022 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور

شديم هر چيز ولي حيف که آدم نشديم


از صد و پنج کيلو هيچ يکي کم نشديم


نقد جان داديم و آرامشي بر ما نرسيد


از غم و درد جهان لحظه‌ي بي غم نشديم


وسع مان تا که رسيد ظلم نموديم اما


به سر زخمي کسي دارو و مرهم نشديم


جوش خورديم در آتشکده‌ي تجربيات


ولي در قوري انديشه خود دم نشديم


داد و فرياد به هر جاي نموديم بلند


در عمل اندکي بر خويش فراهم نشديم


سالها دست و گريبان تحول بوديم


زين سبب در روش زندگي مدغم نشديم


نامساعد ترين افراد جهانيم محمود


چون به قانون و ادب ذره‌ي ما ضم نشديم


------------------------------------

بامداد سه شنبه 20 ثور 1401خورشيدي


که برابر ميشود به 10 مي 2022 ترسايي


سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Martha Yudelkys لوازم خودرو استن Herb Eric فروش لوازم Jeff دانستني هاي روز Matt