زندگاني چيست در اندوه و آتش زيستن از شرنگ زندگي چون قند لذت ميبرم نشئه‌ي ديگر نمي سازد به زخم روح من من ز دود بوربو و اسپند لذت ميبرم ني خمار باده هستم ني به فکري آبجو از انار و تربوزي هلمند لذت ميبرم گر نشد بر من ميسر سيري اطراف جهان در خراب آباد خود يک چند لذت ميبرم گرچه سهم من در اين عالم بود درد و الم ليک هر کس مي‌شود خرسند لذت ميبرم من که مضجورم ز جنگ و نفرت و بشکستگي هر کجايي مي شود پيوند لذت ميبرم خوش ندارم من مدمغ مردمان هرزه را از حضور شخص دانشمند لذت ميبرم عاشقي دارد هزاران خواري و درماندگي هر که شد در عاشقي پا بند لذت ميبرم با کمي ديوانگي و با کمي آزادگي با کمي اشک و کمي لبخند لذت ميبرم اسم من محمود و شهرت امپراطور سخن من از اين نام و از اين پسوند لذت ميبرم -------------------------- بامداد سه شنبه 13 ثور 1401 خورشيدي که برابر ميشود به 03 مه 2022 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور

زندگاني چيست در اندوه و آتش زيستن


از شرنگ زندگي چون قند لذت ميبرم


نشئه‌ي ديگر نمي سازد به زخم روح من


من ز دود بوربو و اسپند لذت ميبرم


ني خمار باده هستم ني به فکري آبجو


از انار و تربوزي هلمند لذت ميبرم


گر نشد بر من ميسر سيري اطراف جهان


در خراب آباد خود يک چند لذت ميبرم


گرچه سهم من در اين عالم بود درد و الم


ليک هر کس مي‌شود خرسند لذت ميبرم


من که مضجورم ز جنگ و نفرت و بشکستگي


هر کجايي مي شود پيوند لذت ميبرم


خوش ندارم من مدمغ مردمان هرزه را


از حضور شخص دانشمند لذت ميبرم


عاشقي دارد هزاران خواري و درماندگي


هر که شد در عاشقي پا بند لذت ميبرم


با کمي ديوانگي و با کمي آزادگي


با کمي اشک و کمي لبخند لذت ميبرم


اسم من محمود و شهرت امپراطور سخن


من از اين نام و از اين پسوند لذت ميبرم

--------------------------

بامداد سه شنبه 13 ثور 1401 خورشيدي


که برابر ميشود به 03 مه 2022 ترسايي


سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نوشته هاي من خواص خوراکيها jammer Shelly انواع پرده برقي 2020 | پرده اتوماتيک | سايبان Crystal Syed اميد معرفي دستگاه پرينتر چاپ تتو تاتو شابلون خالکوبي طرح لمينت ارز ديجيتال