تصاوير از جريان برنامه نقد و رونمايي

فرياد در فرايند

( منظومه زن )

از شاعر مستعد و دوست ارجمند‌م هلال فرشيدورد گرامي.

تصوير بردار: مسعود جان سعد

تصاوير از جريان  برنامه نقد و رونمايي   فرياد در فرايند (  منظومه زن )  از شاعر مستعد و  دوست ارجمند‌م هلال فرشيدورد گرامي. تصوير بردار: مسعود جان سعد انجمن قلم افغانستان

انجمن قلم افغانستان احمد محمود امپراطور و جناب محترم پرتو نادري

استاد پرتو نادري و احمد محمود امپراطور

محترم شيوا شرق / استاد پرتو نادري / احمد محمود امپراطور

تصاوير از جريان  برنامه نقد و رونمايي   فرياد در فرايند (  منظومه زن )  از شاعر مستعد و  دوست ارجمند‌م هلال فرشيدورد گرامي. تصوير بردار: مسعود جان سعد انجمن قلم افغانستان

جناب محترم معين صاحب شيوا شرق

محترم استاد ژکفر حسيني

و

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

وبلاگ رسمي جانباز عباس علي قاسم آبادي Tony خريد ملک در ترکيه tasweq Evan Grand Master Global Maria Kim thebestinjob Leslie