بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم  همانگونه که قرآن عظيم الشان از جانب خداوند متعال محافظت شده است پارسي نيز از جانب پروردگار عاليمان، سخنسرايان و ابيات شيرينش تا قيام قيامت محافظت ميشود. در عظمت جغرافيايي فراگيرش کران مندي وجود ندارد و لحظه به لحظه به غنامندي گنجينه بزرگش دُر و مرورايد نغز واژگان مي افزايد. من نميدانم چه چيز مايه نگراني شماري از همدلاني همزبانم گرديده است.؟ پارسي کدام دين؛ کدام مذهب، کدام حزب و کدام حرکت نيست که با آمدن پيغمبري منسوخ؛ با آمدن پادشاهي مردود و با حرف جماعتي بي فروغ گردد. بدينجهت از هم ميهنان عزيزم صميمانه تقاضا ميکنم به موارد تنشزا که منجر به هر سمت و سو کشيدن کشور و راه يافتن دشمن براي هر گونه توطئه ميگردد پايان عاقلانه دهيم، چون در ادبيات ما جاي براي ناسزا نيست و هر گونه پيشرفت و تعالي که تا امروز بوده و است بر خواسته از زيبايي و ظرافت هاي اين زبان مي باشد. بيايد سخن تبعيض؛ تعصب، لسان و نژاد را کنار بگذاريم که شايسته هيچ مسلمان و انسان منور نيست. بيايد تقوا، علم و عمل را معيار انسان بودن و آدم شدن قرار دهيم تا در ميان جوامع بشري و به پيشگاه خداوند سر فراز و سعادتمند گرديم. با مهر و ارادت فراوان قلم شکسته ي ناتوان شما #احمد_محمود_امپراطور پنجشنبه 10 ميزان 1399 خورشيدي

همانگونه که قرآن عظيم الشان

از جانب خداوند متعال محافظت شده است

پارسي نيز از جانب پروردگار عاليمان، سخنسرايان و

ابيات شيرينش تا قيام قيامت محافظت ميشود.

در عظمت جغرافيايي فراگيرش

کران مندي وجود ندارد و لحظه به لحظه به غنامندي

گنجينه بزرگش دُر و مرورايد نغز واژگان مي افزايد.

من نميدانم چه چيز مايه نگراني شماري

از همدلاني همزبانم گرديده است.؟

پارسي کدام دين؛ کدام مذهب، کدام حزب و کدام حرکت نيست که

با آمدن پيغمبري منسوخ؛ با آمدن پادشاهي مردود و

با حرف جماعتي بي فروغ گردد.

بدينجهت از هم ميهنان عزيزم صميمانه تقاضا ميکنم به موارد تنشزا که

منجر به هر سمت و سو کشيدن کشور و

راه يافتن دشمن براي هر گونه توطئه ميگردد

پايان عاقلانه دهيم،

چون در ادبيات ما جاي براي ناسزا نيست و هر گونه پيشرفت

و تعالي که تا امروز بوده و است بر خواسته

از زيبايي و ظرافت هاي اين زبان مي باشد.

بيايد سخن تبعيض؛ تعصب، لسان و نژاد

را کنار بگذاريم که شايسته هيچ

مسلمان و انسان منور نيست.

بيايد تقوا، علم و عمل را معيار انسان بودن و

آدم شدن قرار دهيم تا در ميان جوامع

بشري و به پيشگاه خداوند

سر فراز و سعادتمند گرديم.

با مهر و ارادت فراوان

قلم شکسته ي ناتوان شما

احمد محمود امپراطور

پنجشنبه 10 ميزان 1399 خورشيدي


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Antonio Dawn فيزيوتراپي افق روشن تعمير وسرويس پکيج دانلود آهنگ جديد Sabrina remap اسباب بازي فکري پرفسور کوچولو avinaA معماري مدرن