زندگي صحنه اي جنگ است به شهري که منم دودي باروت و تفنگ است به شهري که منم ارزش آدمي ‌در فهم و خرد هرگز نيست آدم آن غول دبنگ است به شهري که منم دکتر و انجنير و مکتبي سرگردان است هر يکي پشت تبنگ است به شهري که منم سمِ ترياک و هيروين و حشيش است هرجا همه آلوده اي بنگ است به شهري که منم افتخاري ز دموکراسي فقط تصويريست پشت سر لکه اي ننگ است به شهري که منم سالها شد که مسلمان کشي و خونريزيست ليک بد نام فرنگ است به شهري که منم پند ناصح نکند رخنه به وجدانِ کسي حرف حق تير و خدنگ است به شهري که منم مجلس شعر و ادب پروري از عشق تهيست واژه اي نغز جفنگ است به شهري که منم سخن ماتم و مرگ است و عزاداري و قبر نغمه اي بيل و کلنگ است به شهري که منم کاروان خسته و ره دور و بيابان وحشت ساربانم خر لنگ است به شهري که منم نظم محمود خريداري فراوانش نيست شعر بي وزن قشنگ است به شهري که منم -------------------------------------------- دوشنبه 14 ميزان 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 05 اکتبر 2020 ترسايي سرودم #احمد_محمود_امپراطور


زندگي صحنه اي جنگ است به شهري که منم

دودي باروت و تفنگ است به شهري که منم

ارزش آدمي ‌در فهم و خرد هرگز نيست

آدم آن غول دبنگ است به شهري که منم

دکتر و انجنير و مکتبي سرگردان است

هر يکي پشت تبنگ است به شهري که منم

سمِ ترياک و هيروين و حشيش است هرجا

همه آلوده اي بنگ است به شهري که منم

افتخاري ز دموکراسي فقط تصويريست

پشت سر لکه اي ننگ است به شهري که منم

سالها شد که مسلمان کشي و خونريزيست

ليک بد نام فرنگ است به شهري که منم

پند ناصح نکند رخنه به وجدانِ کسي

حرف حق تير و خدنگ است به شهري که منم

مجلس شعر و ادب پروري از عشق تهيست

واژه اي نغز جفنگ است به شهري که منم

سخن ماتم و مرگ است و عزاداري و قبر

نغمه اي بيل و کلنگ است به شهري که منم

کاروان خسته و ره دور و بيابان وحشت

ساربانم خر لنگ است به شهري که منم

نظم محمود خريداري فراوانش نيست

شعر بي وزن قشنگ است به شهري که منم
--------------------------------------------

دوشنبه 14 ميزان 1399 خورشيدي

که برابر ميشود به 05 اکتبر 2020 ترسايي

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تاپ آهنگ داروخانه دكتر سليمي sakhtemani Katie Amber Randy عاشقانه اي براي عشقــــــــــم Kristen لباس استوک اروپايي در شرکت بي ال بي BLB وبلاگ پريناز بهروزي