خبر رحلت جانگذار نجم العرفا حاج استاد حيدري وجودي رح سخت اندوهگين نمود. بي ترديد جايگاه ايشان در حوزه علمي، ادبي، عرفان و تصوف ساليان سال خالي خواهد ماند. آشنايي حضوري من با استاد فقيد از 18 سال به اينطرف بود. هميشه در مجالس و محافل عرس حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخي رح و عرس حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل رح ميديدم شان و طرف نوازش شان قرار ميگرفتم. من هيچگاه در محضر استاد شعر نمي خواندم تا اينکه در محافل بزرگداشت از چهل و دومين سالياد حضرت مولانا خال محمد خسته که در آکادمي علوم افغانستان برگزار شده بود ناگزير صحبت کوتاهي کردم و پارچه غزل را که به همين مناسبت سروده بودم به دکلمه گرفتم. بعد از ختم محافل سفير تاجيکستان و استاد وجودي با هم ايستاده بودن و مرا پيش خود خواستن و هر دو مرا تحسين نمودن، استاد فقيد به تبسم پر معني و محبت فراوان دست مبارکشان به شانه ام زدن و گفتن نام خدا تو که بسيار عالي ميسرايي، لحظات بعد زمانيکه از مجلس بيرون ميشدم به خدا حافظي نزد استاد رفتم روي را بوسيد گفت بچيم نقل غزل اگر پيشت است برايم بده، من آن کاغذ پاره را به استاد تقديم کردم. به همين شکل خاطرات زيادي با استاد وجودي فقيد داشتم هميشه به زيارت شان به رياست کتابخانه عامه ميرفتم و يکي دو پارچه مخمس ميخواندم و در اخير نقل سروده هايم را از من مي گرفتند و برايم دعا خير ميکردند. پروردگار عالميان روح پر فتوح آن مرد بزرگ را با جميع گذشتگان تا قيام قيامت در لفافه هاي رحمانيتش شاد و آرام داشته باشد. يادش گرامي و نامش ستوده تصاوير چند با #استاد_حيدري_وجودي_رح با اندوه فراوان #احمد_محمود_امپراطور چهارشنبه 21 جوزا 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 10جنوري 2020 ترسايي
خبر رحلت جانگذار نجم العرفا حاج استاد حيدري وجودي رح

سخت اندوهگين نمود.

بي ترديد جايگاه ايشان در حوزه علمي، ادبي،

عرفان و تصوف ساليان سال خالي خواهد ماند.

آشنايي حضوري من با استاد فقيد از 18 سال به اينطرف بود.

هميشه در مجالس و محافل عرس حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخي رح

و عرس حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل رح ميديدم

شان و طرف نوازش شان قرار ميگرفتم.


خبر رحلت جانگذار نجم العرفا حاج استاد حيدري وجودي رح سخت اندوهگين نمود. بي ترديد جايگاه ايشان در حوزه علمي، ادبي، عرفان و تصوف ساليان سال خالي خواهد ماند. آشنايي حضوري من با استاد فقيد از 18 سال به اينطرف بود. هميشه در مجالس و محافل عرس حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخي رح و عرس حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل رح ميديدم شان و طرف نوازش شان قرار ميگرفتم.  من هيچگاه در محضر استاد شعر نمي خواندم تا اينکه در محافل بزرگداشت از چهل و دومين سالياد حضرت مولانا خال محمد خسته که در آکادمي علوم افغانستان برگزار شده بود ناگزير صحبت کوتاهي کردم و پارچه غزل را که به همين مناسبت سروده بودم به دکلمه گرفتم. بعد از ختم محافل سفير تاجيکستان و استاد وجودي با هم ايستاده بودن و مرا پيش خود خواستن و هر دو مرا تحسين نمودن، استاد فقيد به تبسم پر معني و محبت فراوان دست مبارکشان به شانه ام زدن و گفتن نام خدا تو که بسيار عالي ميسرايي، لحظات بعد زمانيکه از مجلس بيرون ميشدم به خدا حافظي نزد استاد رفتم روي را بوسيد گفت بچيم نقل غزل اگر پيشت است برايم بده، من آن کاغذ پاره را به استاد تقديم کردم. به همين شکل خاطرات زيادي با استاد وجودي فقيد داشتم هميشه به زيارت شان به رياست کتابخانه عامه ميرفتم و يکي دو پارچه مخمس ميخواندم و در اخير نقل سروده هايم را از من مي گرفتند و برايم دعا خير ميکردند. پروردگار عالميان روح پر فتوح آن مرد بزرگ را با جميع گذشتگان تا قيام قيامت در لفافه هاي رحمانيتش شاد و آرام داشته باشد. يادش گرامي و نامش ستوده تصاوير چند با #استاد_حيدري_وجودي_رح با اندوه فراوان #احمد_محمود_امپراطور چهارشنبه 21 جوزا 1399 خورشيدي که برابر ميشود به 10جنوري 2020 ترسايي


من هيچگاه در محضر استاد شعر نمي خواندم تا اينکه در محافل بزرگداشت

از چهل و دومين سالياد حضرت مولانا خال محمد خسته که در

آکادمي علوم افغانستان برگزار شده بود ناگزير صحبت

کوتاهي کردم و پارچه غزل را که به همين مناسبت

سروده بودم به دکلمه گرفتم.

بعد از ختم محافل سفير تاجيکستان و استاد وجودي

با هم ايستاده بودن و مرا پيش خود خواستن و هر دو مرا


تصاوير احمد محمود امپراطور و نجم العرفا حيدري وجودي


تحسين نمودن، استاد فقيد به تبسم پر معني و محبت فراوان دست

مبارکشان به شانه ام زدن و گفتن نام خدا تو که بسيار عالي ميسرايي،

لحظات بعد زمانيکه از مجلس بيرون ميشدم به خدا حافظي نزد استاد

رفتم روي را بوسيد گفت بچيم نقل غزل اگر پيشت است برايم بده،

من آن کاغذ پاره را به استاد تقديم کردم.

به همين شکل خاطرات زيادي با استاد وجودي فقيد داشتم

هميشه به زيارت شان به رياست کتابخانه عامه ميرفتم و يکي

دو پارچه مخمس ميخواندم و در اخير نقل سروده هايم

را از من مي گرفتند و برايم دعا خير ميکردند.

پروردگار عالميان روح پر فتوح آن مرد بزرگ را با

جميع گذشتگان تا قيام قيامت در لفافه هاي رحمانيتش شاد و آرام داشته باشد.

يادش گرامي و نامش ستوده

تصاوير چند با

#استاد_حيدري_وجودي_رح

با اندوه فراوان

#احمد_محمود_امپراطور

چهارشنبه 21 جوزا 1399 خورشيدي

که برابر ميشود به 10جنوري 2020 ترسايي


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Johnny تبريز اخبار Daniel Russell اموزش سئو ▁▂▃▄▅▆.::Blacksport248475.Pa Frank Monique کيف و کفش چرم سورنا Karthikeyan