چهره هاى آشنا مصاحبه کننده خيرمحمد(جوهر) عضو کميته نشرات افغان اکادمي (احمد محمود (امپرا طور )کيست؟ ) با اظهار تشکر و سپاس فروان از محترمه ((پروين جان رحمتي )) شاعره، دکلماتور، نطاق و بر نامه گذار تلويزيون کابل. Tv US مقيم امريکا که محترم ( احمد محمود( امپراطور) شاعر توانا و با استعداد کشور را غرض مصاحبه بمن بمعرفي گرفتند. اينک متن مصاحبهء تيلفوني که با (جناب احمد محمود امپراطور ) انجام. داده ام ذيلاً با. شما عزيزان. شريک. ميسازم سوال: سلام جناب امپراطور صاحب گرامى ممکن است که به دوستان و علاقمندان خويش خود را بمعرفى بگيريد.؟ جواب: سلام جناب جوهرصاحب نهايت عزيز ! اصليت اجدادم از سرزمين شعر و ادب و لاجوردين بدخشان است اما زاده اي شهر زيباى ( کابل ) هستم و زاد روزم 13 /. حوت / سال 1363خورشيدى . والدم سمت (ياور نظامي شاه همايوني المتوکل الله محمد ظاهر شاه را )داشت و مادرم مسؤل امور منزل بود. دروس ابتدايى را در مکتب (ليسه عالي حبيبيه ) و ثانوي را در ليسه ( عالي کشم بدخشان و عبدالهادي داوي ) مقيم کابل تمام نموده ام. در سال 1382خورشيدي آزمون کانکور را موفقانه سپري نمودم و در دانشکده طب سند قبولي حاصل کردم، ليکن مشکلات صحي مانع پرداختنم به تحصيلات عالي گرديد. و بعد ها هم به يکي از موسسات تعليمي در رشته انجنيري کامپيوتر به تحصيل علوم پرداختم. ازدواج نموده ام و تا حال صاحب فرزندي نميباشم و مصروفيت. فعلي ام (سرودن شعر؛ وبلاگ نويسي، طرح تابلو هاي گرافيکي و تحقيقات در مورد گياهان دارويي ) ميباشد چهار برادر دارم و يک خواهر داشتم. سوال: سرايش شعر را از چه وقت آغاز نموده ايد؟ جواب: در اوايل من مقالات کوچک و سروده هاي فلکلور و مناسبي مي نوشتم ولي بعد از سال 1389 خورشيدي به سرودن جدي تر پرداختم. سوال: در سروده هايتان طرز ديد کدام يک از شعرا را مقدمتر ميدانيد و از آن پيروى ميکنيد. جواب: خوب شعر زاده اي افکار و انديشه هاي والاي يک شاعر است که گاهي با رويداد نيک و گاهي با اتفاق غم انگيز شاعر را واميدارد تا آنچه پيش آمده را به گونه اي نظم بيان کند ولي تاثير پذير شاعران متقدم نيز نقش به سزايي خود را دارد و براي من حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل قدس سره بوده است سوال: آمار سروده هاى جناب عالى بچند ميرسد، و اضافه به سرودن چه نوع اشعار دلچسپى داريد، مطلبم از قصيده، غزل، مثنوى، مستزاد، دوبيتى، رباعى شعر سفيد و غيره جواب: من در کل اشعار کلاسيکِ با اوزان و عروض ميسرايم و با آنکه در همه قالب هاي شعري طبع آزمايي کرده ام ولي بيشترين سروده هايم در قالب مخمس و غزل است. تا اکنون بيشتر از صد پارچه مخمس به غزليات بيدل رحمت الله عليه و خودم دارم بيشتر از چهار صد پارچه غزل و همچنان تعداد کمتر قصيده، مثنوي، رباعيات، مستزاد،ترکيب بند، مسدس و مثلث نيز سروده ام. سوال: آيا تا کنون کدام ديوان شعرى از خود بجا گذاشته ايد اگر بلى چه وقت و تحت کدام عنوان ؟ جواب: کتاب غزلياتم را در 1398 خورشيدي آماده به چاپ کردم و در حدود سه صد صفحه را در بر ميگيرد ولي نسبت نبود اقتصاد کافي تا هنوز به چاپ نرسيده است. سوال: نتيجه تحقيق يک سازمان غيردولتي نشان مي دهد که هنوز مردان افغان در مورد ن ديدگاه "سرکوب گرانه و مردسالارانه" دارند و برخي مردان، ن را موجودات فرودست مي دانند و به اين دليل با آن‌ها رفتار تحقير آميز مي کنند. ديدگاه شما در مورد تحقق اين سازمان چه بوده. مي‌تواند ؟ جواب: بدون شک جايگاه ن تعريف شده است بنابرماده( 22 )قانون اساسي افغانستان، حقوق ن با مردان در برابر قانون برابر است. ماده( 83)حضور (27)درصد چوکي هاي ولسي جرگه و (17 )در صد چوکي مشرانو جرگه را براي ن تضمين کرده است. همچنين ماده 44 و 54 از ن دفاع ميکند. ولي نبود سواد کافي، جنگهاي داخلي، فقر، مهاجرت و مسايل ديگر اجتماعي اين چالش را به ن بيشتر از پيش ساخته است سوال: نگراني‌هاي عميقي از آينده کشور در جامعه در حال سر برآوردن است علي الرغميکه خاتمه. مستور است ديد گاه شما منحيث يک فرد جامعه در مورد چه مي‌تواند باشد؟ جواب: با آنکه تحليل مشخص از اوضاع مشخص است اما جامعه ما تجارب دشوار تر را در چند دهه اخير تجربه کرده است ولي فراموش نبايد کرد که کشور ما يک کشور اسلامي است و داراي قانون اساسي ارزشمند، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، دموکراسي، جوانان تحصيل يافته، نقش فعال ن در ادارت دولتي و غير دولتي و همچنان تعهدادت جامعه جهاني و ديگر موارد را با خود داريم و افغانستان امروز افغانستان چهار دهه پيش نيست و اين وجيبه هر فرد اين جامعه است که نگذارند به طرف جنگ و نابساماني برويم، اميد و استقامت دست خود مان است. سوال: زشت‌ترين. کلمه و زيبا ترين کلمه. از ديدگاه شما. کدام ها اند ؟ جواب: از نامش پيداست جنگ و زيبا ترين ها الله، مادر، وطن سوال: در زندگى هر کس خاطراتى وجود دارد ميشود که يک يک از خاطرات شيرين و تلخ خويش را اظهار فرمايد جواب: خوش ترين خاطراتم اين بود که به کشور آرامش آمد و بيرق سه رنگ ما در گوشه گوشه وطن بر افراشته شد و در صدر سازمان جهاني به اهتزاز در آمد و تلخ ترين خاطراتم که دوباره جنگ هاي نيابتي ميهنم شکل گرفت. سوال: به عنوان سوال اخير، آرزو داريد که در اينده به عنوان چه نوع يک شخصيت در. اجتماع. و محيط افغاني تباراز کنيد  جواب: آرزومندم که شخص مفيد در جوامع مختلف باشم سوال: ممنون شما جناب امپراطور صاحب گران ارج از اينکه وقت گذاشتيد و حاضر به مصاحبه گرديديد. جواب: جناب جوهر صاحب از شما و همکاران محترم کميته افغان اکادمي کهکشانهاي معاني و ادب ممنونم. مصاحبه کننده خيرمحمد (جوهر) عضو کميته. نشرات افغان اکادمي (اين هم نمونه کلام شان) بهر کجا به عشق خود ز من دلم ربوده اي تو هستي و، بوده اي، که اين چنين ستوده اي بدامن شبان تويي، به اوج کهکشان تويي زمين تويي، فلک تويي، ز اين همه فزوده اي بهار سبز را بهاء، دل شکسته را عصا نبود و بود هستي را، دريچه ها گشوده اي زمين مسخر تو شد، فضا معطر تو شد هر آنچه بستر تو شد، به روح وجان غنوده اي يقين و باوري بمن، پناه و ياوري بمن يگانه سروري بمن، ز من غمم زدوده اي نميشوم ز تو جدا، نموده ام بسي خطا مرا گداي خويشتن، نموده اي، نموده اي نيکو و بهترين من، به چرخ ده نشين من بخاک اين جبين من، به عشق خويش سوده اي بهر سخن، بهر نفس، فتاده ياد زود رس صداي ناله اي جرس، به زير و بم سروده اي در اين سرا و انجمن ، چو داغ لاله صد چمن به هجر دلبر کهن، تو محمود آزموده اي احمد محمود امپراطور


چهره هاى آشنا

مصاحبه كننده خيرمحمد(جوهر)

عضو کميته نشرات افغان اکادمي


(احمد محمود (امپرا طور )کيست؟ )


با اظهار تشکر و سپاس فروان از محترمه ((پروين جان رحمتي )) شاعره، دکلماتور، نطاق و

بر نامه گذار تلويزيون کابل. Tv US مقيم امريکا که محترم ( احمد محمود( امپراطور) شاعر توانا و

با استعداد کشور را غرض مصاحبه بمن بمعرفي گرفتند.


اينک متن مصاحبهء تيلفوني که با (جناب احمد محمود امپراطور ) انجام. داده ام ذيلاً با. شما عزيزان. شريک. ميسازم


سوال: سلام جناب امپراطور صاحب گرامى ممكن است كه به دوستان و علاقمندان خويش خود را بمعرفى بگيريد.؟


جواب: سلام جناب جوهرصاحب نهايت عزيز !

اصليت اجدادم از سرزمين شعر و ادب و لاجوردين بدخشان است اما زاده اي

شهر زيباى ( کابل ) هستم

و زاد روزم 13 /. حوت / سال 1363خورشيدى .

والدم سمت (ياور نظامي شاه همايوني المتوکل الله محمد ظاهر شاه را )داشت

و مادرم مسؤل امور منزل بود.

دروس ابتدايى را در مكتب (ليسه عالي حبيبيه ) و ثانوي را در

ليسه ( عالي کشم بدخشان و عبدالهادي داوي ) مقيم کابل تمام نموده ام.

در سال 1382خورشيدي آزمون کانکور را موفقانه سپري نمودم و در دانشکده طب سند قبولي

حاصل کردم، ليکن مشکلات صحي مانع پرداختنم به تحصيلات عالي گرديد.

و بعد ها هم به يکي از موسسات تعليمي در رشته انجنيري کامپيوتر به تحصيل علوم پرداختم.


ازدواج نموده ام و تا حال صاحب فرزندي نميباشم

و مصروفيت. فعلي ام (سرودن شعر؛ وبلاگ نويسي، طرح تابلو هاي گرافيکي

و تحقيقات در مورد گياهان دارويي ) ميباشد

چهار برادر دارم و يک خواهر داشتم.


سوال: سرايش شعر را از چه وقت آغاز نموده ايد؟


جواب: در اوايل من مقالات کوچک و سروده هاي فلکلور و مناسبي مي نوشتم

ولي بعد از سال 1389 خورشيدي به سرودن جدي تر پرداختم.


سوال: در سروده هايتان طرز ديد كدام يك از شعرا را

مقدمتر ميدانيد و از آن پيروى ميكنيد.


جواب: خوب شعر زاده اي افکار و انديشه هاي والاي يک شاعر است که گاهي با رويداد نيک و

گاهي با اتفاق غم انگيز شاعر را واميدارد تا آنچه پيش آمده را به گونه اي نظم بيان کند ولي

تاثير پذير شاعران متقدم نيز نقش به سزايي خود را دارد و براي من

حضرت ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل قدس سره بوده است


سوال: آمار سروده هاى جناب عالى بچند ميرسد، و اضافه به سرودن چه نوع

اشعار دلچسپى داريد، مطلبم از قصيده، غزل، مثنوى،

مستزاد، دوبيتى، رباعى شعر سفيد و غيره


جواب: من در کل اشعار کلاسيکِ با اوزان و عروض ميسرايم و با آنکه در همه قالب

هاي شعري طبع آزمايي کرده ام ولي بيشترين سروده هايم در قالب مخمس و غزل است.

تا اکنون بيشتر از صد پارچه مخمس به غزليات بيدل رحمت الله عليه و خودم دارم

بيشتر از چهار صد پارچه غزل و همچنان تعداد کمتر قصيده، مثنوي،

رباعيات، مستزاد،ترکيب بند، مسدس و مثلث نيز سروده ام.


سوال: آيا تا كنون كدام ديوان شعرى از

خود بجا گذاشته ايد اگر بلى چه وقت و تحت كدام عنوان ؟


جواب: کتاب غزلياتم را در 1398 خورشيدي آماده به چاپ کردم و

در حدود سه صد صفحه را در بر ميگيرد ولي نسبت نبود اقتصاد کافي تا هنوز به چاپ نرسيده است.


سوال: نتيجه تحقيق يک سازمان غيردولتي نشان مي دهد که هنوز مردان افغان در مورد

ن ديدگاه "سرکوب گرانه و مردسالارانه" دارند و برخي مردان، ن را موجودات

فرودست مي دانند و به اين دليل با آن‌ها رفتار تحقير آميز مي کنند.

ديدگاه شما در مورد تحقق اين سازمان چه بوده. مي‌تواند ؟


جواب: بدون شک جايگاه ن تعريف شده است

بنابرماده( 22 )قانون اساسي افغانستان، حقوق ن با مردان در برابر قانون برابر است.

ماده( 83)حضور (27)درصد چوکي هاي ولسي جرگه و (17 )در صد چوکي مشرانو جرگه را

براي ن تضمين کرده است. همچنين ماده 44 و 54 از ن دفاع ميکند.

ولي نبود سواد کافي، جنگهاي داخلي، فقر، مهاجرت و مسايل ديگر

اجتماعي اين چالش را به ن بيشتر از پيش ساخته است


سوال: نگراني‌هاي عميقي از آينده کشور در جامعه در حال سر برآوردن است

علي الرغميکه خاتمه. مستور است ديد گاه شما

منحيث يک فرد جامعه در مورد چه مي‌تواند باشد؟


جواب: با آنکه تحليل مشخص از اوضاع مشخص است اما جامعه ما تجارب

دشوار تر را در چند دهه اخير تجربه کرده است

ولي فراموش نبايد کرد که کشور ما يک کشور اسلامي است و داراي قانون اساسي ارزشمند،

آزادي بيان، آزادي مطبوعات، دموکراسي، جوانان تحصيل يافته، نقش فعال ن در ادارت دولتي

و غير دولتي و همچنان تعهدادت جامعه جهاني و ديگر موارد را با خود داريم و افغانستان

امروز افغانستان چهار دهه پيش نيست و اين وجيبه هر فرد اين جامعه است

که نگذارند به طرف جنگ و نابساماني برويم، اميد و استقامت دست خود مان است.


سوال: زشت‌ترين. کلمه و زيبا ترين کلمه. از ديدگاه شما. کدام ها اند ؟


جواب: از نامش پيداست جنگ و زيبا ترين ها الله، مادر، وطن


سوال: در زندگى هر كس خاطراتى وجود دارد

ميشود كه يك يك از خاطرات شيرين و تلخ خويش را اظهار فرمايد


جواب: خوش ترين خاطراتم اين بود که به کشور آرامش آمد و بيرق سه رنگ ما در گوشه گوشه

وطن بر افراشته شد و در صدر سازمان جهاني به اهتزاز در آمد

و تلخ ترين خاطراتم که دوباره جنگ هاي نيابتي ميهنم شکل گرفت.

سوال: به عنوان سوال اخير، آرزو داريد که در اينده به عنوان چه نوع

يک شخصيت در. اجتماع. و محيط افغاني تباراز کنيدجواب: آرزومندم که شخص مفيد در جوامع مختلف باشم


سوال: ممنون شما جناب امپراطور صاحب گران ارج از اينكه

وقت گذاشتيد و حاضر به مصاحبه گرديديد.


جواب: جناب جوهر صاحب از شما و همکاران

محترم کميته افغان اکادمي کهکشانهاي معاني و ادب ممنونم.

مصاحبه كننده خيرمحمد (جوهر)

عضو کميته. نشرات افغان اکادمي


(اين هم نمونه كلام شان)


بهر کجا به عشق خود ز من دلم ربوده اي

تو هستي و، بوده اي، که اين چنين ستوده اي

بدامن شبان تويي، به اوج کهکشان تويي

زمين تويي، فلک تويي، ز اين همه فزوده اي

بهار سبز را بهاء، دل شکسته را عصا

نبود و بود هستي را، دريچه ها گشوده اي

زمين مسخر تو شد، فضا معطر تو شد

هر آنچه بستر تو شد، به روح وجان غنوده اي

يقين و باوري بمن، پناه و ياوري بمن

يگانه سروري بمن، ز من غمم زدوده اي

نميشوم ز تو جدا، نموده ام بسي خطا

مرا گداي خويشتن، نموده اي، نموده اي

نيکو و بهترين من، به چرخ ده نشين من

بخاک اين جبين من، به عشق خويش سوده اي

بهر سخن، بهر نفس، فتاده ياد زود رس

صداي ناله اي جرس، به زير و بم سروده اي

در اين سرا و انجمن ، چو داغ لاله صد چمن

به هجر دلبر کهن، تو محمود آزموده اي


احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دوربين هاي ديجيتال ولايت نور فروش اينترنتي لباس زير زنانه Automatic Public Toilet Manufacturers دعانويس سرکتاب قرآن matlab Alexandra ساخت کباب پز تابشي و تجهيزات رستوران Rudy shoesbank