نامه هاي احمد فاروق ورکزي از ديار مهاجرت براي احمد محمود امپراطور  سلام و عرض ارادت به فرزانه لعل بدخشانم سرو بلند قامت پاميرم فرزانه ناصر خسروم ‌کنگورچي بلند همتم من نزد دوکتور معالجم در اطاق انتظار با معذرت چون درين صفحه وزين از اهل معرفت هفت شهر هنر با تاسف و دردا که ديگر نيستم همينکه از نزد دوکتورم مرخص،شدم در صفحه وزين پر بار معني و شعر و چکامه هاي ادبي و چاشني هاي جانبخش خودت (فيسبوک) چيزيکي نذرانه گويا از عالم بي دانشي اما مملو از ارادت و اخلاص نخواهد بود با مناسبت زاد روز تولد تو عزيز من احمد محمود امپراطور نازنينم قدر دان و گوهر لعل بدخشانم خواهم نوشت. يگانه متاع دوکانک دل پر درد و پر خاطره هايم را از تو فرزانه پدر کرده و اصيل سرزمينم که به هيچ نوع گردش چرخ گردون با همه دانش هاي عرفاني و غواصي در بحر طويل , بيکران بيدلم خود را گم نکردي و به گفته حضرت مولانا که ميفرمايند اصل کجا خطا کند شمس من و خداي من.! قط و فقط دعا ميخواهم از محضر فرزانه اصيل بدخش زمينم مسيحاي مرا از من بگويد که من تاکي به بستر بگذارنم برايم دعا کنيد وبس عزيز و گرانقدر و قدردان من قربان سرت ميشم فداي نامت اين تن بيمارم الهي با مهر پر درد و ياس اورکزي برادر بدبخت توسلام و عرض ارادت به فرزانه لعل بدخشانم

سرو بلند قامت پاميرم

فرزانه ناصر خسروم

‌کنگورچي بلند همتم

من نزد دوکتور معالجم در اطاق انتظار با معذرت چون

درين صفحه وزين از اهل معرفت هفت شهر هنر

با تاسف و دردا که ديگر نيستم همينکه

از نزد دوکتورم مرخص،شدم

در صفحه وزين پر بار معني و شعر و چکامه هاي ادبي

و چاشني هاي جانبخش خودت (فيسبوک) چيزيکي

نذرانه گويا از عالم بي دانشي

اما مملو از ارادت و اخلاص نخواهد بود

با مناسبت زاد روز تولد

تو عزيز من

احمد محمود امپراطور نازنينم

قدر دان و گوهر لعل بدخشانم خواهم نوشت.

يگانه متاع دوکانک دل پر درد و پر خاطره هايم

را از تو فرزانه پدر کرده و اصيل سرزمينم

که به هيچ نوع گردش چرخ گردون با همه دانش هاي

عرفاني و غواصي در بحر طويل , بيکران بيدلم خود را گم نکردي

و به گفته حضرت مولانا که ميفرمايند

اصل کجا خطا کند

شمس من و خداي من.!

قط و فقط دعا ميخواهم از محضر فرزانه اصيل بدخش زمينممسيحاي مرا از من بگويد

که من تاکي به بستر بگذارنم


برايم دعا کنيد وبس عزيز و گرانقدر و قدردان من

قربان سرت ميشم

فداي نامت اين تن بيمارم الهي

با مهر پر درد و ياس

اورکزي

برادر بدبخت تومشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ثبت شرکت Kevin Lynn Brad George ديجي درب هتل در اصفهان Blog by Amir Courtney بنفشه آهنگ