در کار ملک شخص توانگر ضرورت است فتح و شکوه را سر و لشکر ضرورت است آزادگي شعـــار و نشستـــــن به خانه نيست عـــــزمِ متيــنِ رُک و قلندر ضرورت است در خواب و در خيال به صلحي نمي رسيم يک همـــت وزيني سراسر ضرورت است دستــــار و جامـــــه اهل هنودم به تن کنند اســــــلام را تقـدس و باور ضرورت است دنيــــا به جايگاهي فنـــــا پرســــه ميـــزند امـــرات را به جنس مذکر ضرورت است با هـــــر ابولهب نشود کـــار ملک ســـــاز صـديق در مقـــــام پيمبــر ضرورت است بر رهـــن خود سر و پر کين و ناسپاس سوزان ترين جزاي مکرر ضرورت است دل بشـــــکند طبيب مـــــــداوا نمي کنـــــد اين زخــــم را نوازش دلبر ضرورت است غامض گرفتـــه روز و شب اين وطن فـرا بر ظلمت فزون خور انور ضرورت است از اعتسـاف ســـوي عـــدالت اگـــر رويـــم بر مرد و زن حقـوق برابر ضرورت است بـگذر ز پـــول اجنبي زنجيــــــر بندگيست بـادار را هميشــــه به نوکر ضرورت است نضجِ کلام و شعــــر تو محمود ساده نيست ادراک را به مـــرد سخنور ضرورت است ---------------------------------------- سه شنبه 24 جدي 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 14 جنوري 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


با هـــــر ابولهب نشود کـــار ملک ســـــاز صـديق در مقـــــام پيمبــر ضرورت است احمد محمود امپراطور


در کار ملک شخص توانگر ضرورت است

فتح و شکوه را سر و لشکر ضرورت است

آزادگي شعـــار و نشستـــــن به خانه نيست

عـــــزمِ متيــنِ رُک و قلندر ضرورت است

در خواب و در خيال به صلحي نمي رسيم

يک همـــت وزيني سراسر ضرورت است

دستــــار و جامـــــه اهل هنودم به تن کنند

اســــــلام را تقـدس و باور ضرورت است

دنيــــا به جايگاهي فنـــــا پرســــه ميـــزند

امـــرات را به جنس مذکر ضرورت است

با هـــــر ابولهب نشود کـــار ملک ســـــاز

صـديق در مقـــــام پيمبــر ضرورت است

بر رهـــن خود سر و پر کين و ناسپاس

سوزان ترين جزاي مکرر ضرورت است

دل بشـــــکند طبيب مـــــــداوا نمي کنـــــد

اين زخــــم را نوازش دلبر ضرورت است

غامض گرفتـــه روز و شب اين وطن فـرا

بر ظلمت فزون خور انور ضرورت است

از اعتسـاف ســـوي عـــدالت اگـــر رويـــم

بر مرد و زن حقـوق برابر ضرورت است

بـگذر ز پـــول اجنبي زنجيــــــر بندگيست

بـادار را هميشــــه به نوکر ضرورت است

نضجِ کلام و شعــــر تو محمود ساده نيست

ادراک را به مـــرد سخنور ضرورت است
----------------------------------------

سه شنبه 24 جدي 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 14 جنوري 2020 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

All trending news and updates about technology داستان زندگي(زندگي زيبا ميشود) تعميرات آيفون Chris مقاله دانشگاهي اسانسور شرکت بازرگاني فيروزه firoozetrading 09129374366 طراحي سايت و هر آنچه نياز است بدانيد خريد ممبر واقعي ارتش آبي