تا ســــــروري در دست بد و لنده غر افتاد  از در و ديــــوار به شهـر و گذر افتاد ملت ز پـيء دارو و جـــــا و غــــم روزي دولت به غـــم جيب خود و گنج و زر افتاد از هرسو صداي بم و هاوان و تفنگ است بابــــا و نـــوه هــر دو ميــــان شــــرر افتاد وجدان شده موميايي وغيرت زده در خواب همــــت که ز بــــــازو و ز مّـــد نظر افتاد ناکامي صد در صدي فخـــرست و مباهات رســــــوايي بيـــن المــــللي معتبــــــر افتاد يک لقمه گک نان خنک هم به گدايي ست دريـــــوزه و دارا نگــــري در بـــــدر افتاد دانشـــــورِ دوران شده بيچــــــاره و ولگرد در مسنـــد فــــــرزيني جهـــــول پکر افتاد در مادر و دختر که دگر عاطفه اي نيست ديــــــدم که پسر نيـــــــز به جان پدر افتاد يک دم نتـــــوان يک دم راحت زدن اينجا حلقوم عمــــر در دمي تيــــغ و تبـــر افتاد از هرچه بگويم به خدا شـــــرم بيان است از بس کـــه بد انديشي ميــــــان بشر افتاد محمود دگر صلح و ترقي همه لاف است در کشــورِ که حاکمش از پشت خر افتاد --------------------------------------- بامداد دوشنبه 30 جدي 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 20 جنوري 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


تا ســــــروري در دست بد و لنده غر افتاد

از در و ديــــوار به شهـر و گذر افتاد

ملت ز پـيء دارو و جـــــا و غــــم روزي

دولت به غـــم جيب خود و گنج و زر افتاد

از هرسو صداي بم و هاوان و تفنگ است

بابــــا و نـــوه هــر دو ميــــان شــــرر افتاد

وجدان شده موميايي وغيرت زده در خواب

همــــت که ز بــــــازو و ز مّـــد نظر افتاد

ناکامي صد در صدي فخـــرست و مباهات

رســــــوايي بيـــن المــــللي معتبــــــر افتاد

يک لقمه گک نان خنک هم به گدايي ست

دريـــــوزه و دارا نگــــري در بـــــدر افتاد

دانشـــــورِ دوران شده بيچــــــاره و ولگرد

در مسنـــد فــــــرزيني جهـــــول پکر افتاد

در مادر و دختر که دگر عاطفه اي نيست

ديــــــدم که پسر نيـــــــز به جان پدر افتاد

يک دم نتـــــوان يک دم راحت زدن اينجا

حلقوم عمــــر در دمي تيــــغ و تبـــر افتاد

از هرچه بگويم به خدا شـــــرم بيان است

از بس کـــه بد انديشي ميــــــان بشر افتاد

محمود دگر صلح و ترقي همه لاف است

در کشــورِ که حاکمش از پشت خر افتاد

---------------------------------------

بامداد دوشنبه 30 جدي 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 20 جنوري 2020 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Michael فروشگاه اينترنتي لوازم آرايشي بهداشتي و تجهيزات پزشکي ارزان قيمت Matthew هر مشکلي داريد بگيدو کلا مربوط به بازي و افزايش اطلاعات شما و .. روزمرگي Mike cmd بلاگ Alicia فروشگاه هاي آنلاين پارسي سالار اينترنت