خدا نکرده اگــــــر دل به غــــــم دچار افتد هـــــــزار دغدغــــــه بر دوشِ روزگار افتد به سيـــر و گشتِ جهــان هم نميشود درمان دلِ که در تپشِ غصــــــــه ي نگــــــار افتد به ناتواني خود گريــــه ســـــر دهــد عاشق بجاي يـــــار دو چشمش به عکسِ يــار افتد مجـــــالِ راحتي ديـــــگر نمي شـــود پيـــدا ميـــــــانِ بستــــــرِ خوابي که نيشِ خار افتد دگـــــر ز باغ رود آبـــروي سيب و گــلاب که از لبـــــاسِ چمن لالــــه از شمــــار افتد نشانـــــــه هاي زمستان و ختـــم پائيز است که آخــــــرين ورق از دفتـــــرِ چنـــــار افتد گهي به روي سرير و گهي به روي حصير بلنـــــد و پستِ چه بيبــاک و ناگــــــوار افتد عنـــــــان ز دست رود مدعــــي شود حاکـم بــــدان محيط که از قـــايد اش وقـــــار افتد زمــــاني ميشـــود حَلَال مشـــــکلات تويي زمــــاني است که کـارت به نـــــابکار افتد عزيز کرده اي يـــــزدان عزيز خواهـد شد به پيش نابکسان گــــرچه خوار و زار افتد اگر که پيــــر خرد لطف خود کنــد محمود به هــــر کـــلامِ تو عنقـــادِ اعتبـــــــار افتد --------------------------------------- شنبه 07 جدي 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 28 دسمبر 2019 ترسايي سرودم  احمد محمود امپراطور


خدا نکرده اگــــــر دل به غــــــم دچار افتد
هـــــــزار دغدغــــــه بر دوشِ روزگار افتد
به سيـــر و گشتِ جهــان هم نميشود درمان
دلِ که در تپشِ غصــــــــه ي نگــــــار افتد
به ناتواني خود گريــــه ســـــر دهــد عاشق
بجاي يـــــار دو چشمش به عکسِ يــار افتد
مجـــــالِ راحتي ديـــــگر نمي شـــود پيـــدا
ميـــــــانِ بستــــــرِ خوابي که نيشِ خار افتد
دگـــــر ز باغ رود آبـــروي سيب و گــلاب
که از لبـــــاسِ چمن لالــــه از شمــــار افتد
نشانـــــــه هاي زمستان و ختـــم پائيز است
که آخــــــرين ورق از دفتـــــرِ چنـــــار افتد
گهي به روي سرير و گهي به روي حصير
بلنـــــد و پستِ چه بيبــاک و ناگــــــوار افتد
عنـــــــان ز دست رود مدعــــي شود حاکـم
بــــدان محيط که از قـــايد اش وقـــــار افتد
زمــــاني ميشـــود حَلَال مشـــــکلات تويي
زمــــاني است که کـارت به نـــــابکار افتد
عزيز کرده اي يـــــزدان عزيز خواهـد شد
به پيش نابکسان گــــرچه خوار و زار افتد
اگر که پيــــر خرد لطف خود کنــد محمود
به هــــر کـــلامِ تو عنقـــادِ اعتبـــــــار افتد---------------------------------------
شنبه 07 جدي 1398 خورشيدي
که برابر ميشود به 28 دسمبر 2019 ترسايي
سرودم
احمد محمود امپراطورمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نمايندگي فلزياب تهران پوستر ساز اخبار مربوط به شيشه بري و شيشه سکوريت Michelle سرويس خواب چوبي مشاوره براي بهتر زيستن خريد وفروش ضايعات آهن دوربين هاي ديجيتال Jose يک نوشته