آي.! بــر خيـــــزيد ان وطن رســــــوا کنيم ملک را از شــــــورِ رستـــاخير در غوغا کنيم روي هــــــر ديوار و در اســــــمِ ز آزادي زنيم نـــامِ استقــــــلال را بـا خــــونِ دل معنــا کنيم واعظِ کوتـــــاه نظــــر را جامــه از تن بر کنيم بــــــاده نوشِ شهــــــر را در سجــدگاه ملا کنيم گوسفند بودن دگـــــر ظلم است بر اهــــل وطن گرگهــــا را پوست از تن کنـــده و ســــودا کنيم کـــوه و دشت و دامن و پس کوچه هاي شهر را خالـــي از اوبــــاش و از افــــــراد بي پروا کنيم شـــــوره زارِ خشک را سازيم فـــــردوس برين ســـر زمين عشـــق را از نـــرگس شهـــلا کنيم تابـــکي دستِ تـــکدي و غــــــمِ يک لقمــه نان از جهـــــــانِ علـــم و دانش خويش را دارا کنيم کــــار مي ســــازد وطن را، نه شعــار و کاهلي ارزشِ ميهـــن به جد و جهـــــد خود بــــالا کنيم صلـــح را تــــــکرارِ در تــکرار بــر لب آوريم نيمــــه شب در گوش نـــوزادان خود نجوا کنيم زيــــر ريشِ فتنــــــه گر جاي براي امن نيست آتشِ بيــــــداد در عمــــامـــــــه ي آقـــــــا کنيم تا شود حب الوطن در قلب مـــــردم جاگـــزين چنــــد مجنــــون دگــــــر قربــــــاني ليلا کنيم از بيــــــــان تـــــازه محمود بر داريم گنـــــج معنــــي انديشــــه را از اين غــــزل پيدا کنيم ------------------------------------------ سه شنبه 26 قوس 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 17 دسامبر 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور
آي.! بــر خيـــــزيد ان وطن رســــــوا کنيم

ملک را از شــــــورِ رستـــاخير در غوغا کنيم

روي هــــــر ديوار و در اســــــمِ ز آزادي زنيم

نـــامِ استقــــــلال را بـا خــــونِ دل معنــا کنيم

واعظِ کوتـــــاه نظــــر را جامــه از تن بر کنيم

بــــــاده نوشِ شهــــــر را در سجــدگاه ملا کنيم

گوسفند بودن دگـــــر ظلم است بر اهــــل وطن

گرگهــــا را پوست از تن کنـــده و ســــودا کنيم

کـــوه و دشت و دامن و پس کوچه هاي شهر را

خالـــي از اوبــــاش و از افــــــراد بي پروا کنيم

شـــــوره زارِ خشک را سازيم فـــــردوس برين

ســـر زمين عشـــق را از نـــرگس شهـــلا کنيم

تابـــکي دستِ تـــکدي و غــــــمِ يک لقمــه نان

از جهـــــــانِ علـــم و دانش خويش را دارا کنيم

کــــار مي ســــازد وطن را، نه شعــار و کاهلي

ارزشِ ميهـــن به جد و جهـــــد خود بــــالا کنيم

صلـــح را تــــــکرارِ در تــکرار بــر لب آوريم

نيمــــه شب در گوش نـــوزادان خود نجوا کنيم

زيــــر ريشِ فتنــــــه گر جاي براي امن نيست

آتشِ بيــــــداد در عمــــامـــــــه ي آقـــــــا کنيم

تا شود حب الوطن در قلب مـــــردم جاگـــزين

چنــــد مجنــــون دگــــــر قربــــــاني ليلا کنيم

از بيــــــــان تـــــازه محمود بر داريم گنـــــج

معنــــي انديشــــه را از اين غــــزل پيدا کنيم
------------------------------------------

سه شنبه 26 قوس 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 17 دسامبر 2019 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Brad Katie پرديس Daniel Lauren کلر پارسي Sandy ترک مواد Komkrit Bob