اين مخمس بيانگر شرح حال زندگي يکي از دوستانم است. که بعد از شنيدنش رنجيده خاطر شدم و چنين به رشته ي نظم آوردم. به اميد سعادت و خوشبختي همه عزيزان. ******** خانــــــه آبــــاد بودم خانــــــه خرابم کردي بعد يک عمــــــــــر محبت تو جوابم کردي در جمـــــع پر گنهي خلق حســــــابم کردي به تنــــــور دلِ غــــم ديده کبــــــــابم کردي چــه سبب بود که اينقــــــدر عــذابم کردي ----------------------------------------- تا که در شهــــر خودت بودي محبت ها بود هــــر طرف لــذت از عشق و حقيقت ها بود زندگي هـــــر نفس اش پــر ز غنيمت ها بود چهار فصل نيک ترين رنگ طبيعت ها بود پيش مخلوق خـــــــدا از چه بي آبــــم کردي ----------------------------------------- لقبم کــــــردي که ديـــــوانه و شاعر شده ام به ســــــر کوي دلي رفتــــــه مهاجر شده ام به تو و زنـــــدگي ات رنجش خـاطر شده ام يعني آتش نفس و خونخــــور و جابر شده ام جــــرم من چيست که اينگونه خطابم کردي ----------------------------------------- مُـــردم و زنده شـــــدم زنده شــــدم پير شدم از جفــــــاي تو درين گوشه زمين گير شدم گـــه خدا گفتــــم و گه طـــالب تقــــدير شدم گـــاه با طالـــــع خود دست و يخن گير شدم حلقــــــــه آويــــــــز تو بدون طنـــابم کردي ----------------------------------------- زندگاني که به جـــز درد و جز آزارم نيست هيچ کس غيــر خدا محــــــرم اسرارم نيست وطن از مردم بيگانـــــه وطنـــــــدارم نيست به جز از مرگ ديگر چيزي خريدارم نيست تو چـــرا خون جگر و پر تب و تابم کردي ----------------------------------------- هرچه کـــــــردم من از کــرده پشيمان نشوم به جفــــاي تو قســــــــم از تو گريزان نشوم در پي گفتــــــه ي هر ناکس و شيطان نشوم تو بهـــــــاري ز پي عقـــرب و ميزان نشوم گرچه تو کافــــــرِ بـــــــر چهار کتابم کردي ----------------------------------------- سر محمود هميــــــن رنـــج و وخامت تاکي در جهـــــانِ که منـــــــم فـــــکر قيامت تاکي اينهمه ظلـــــم و جفــــــا، بـــار ملامت تاکي هــــــم به وجـــــدان خودت درد ندامت تاکي تو به رســـــــوايي مرا عالي جنـــابم کردي ----------------------------------------- جمعه 17 عقرب 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 08 نوامبر 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


اين مخمس بيانگر شرح حال زندگي يکي از دوستانم است.
که بعد از شنيدنش رنجيده خاطر شدم
و چنين به رشته ي نظم آوردم.
به اميد سعادت و خوشبختي همه عزيزان.
********
خانــــــه آبــــاد بودم خانــــــه خرابم کردي
بعد يک عمــــــــــر محبت تو جوابم کردي
در جمـــــع پر گنهي خلق حســــــابم کردي
به تنــــــور دلِ غــــم ديده کبــــــــابم کردي
چــه سبب بود که اينقــــــدر عــذابم کردي-----------------------------------------
تا که در شهــــر خودت بودي محبت ها بود
هــــر طرف لــذت از عشق و حقيقت ها بود
زندگي هـــــر نفس اش پــر ز غنيمت ها بود
چهار فصل نيک ترين رنگ طبيعت ها بود
پيش مخلوق خـــــــدا از چه بي آبــــم کردي-----------------------------------------
لقبم کــــــردي که ديـــــوانه و شاعر شده ام
به ســــــر کوي دلي رفتــــــه مهاجر شده ام
به تو و زنـــــدگي ات رنجش خـاطر شده ام
يعني آتش نفس و خونخــــور و جابر شده ام
جــــرم من چيست که اينگونه خطابم کردي-----------------------------------------
مُـــردم و زنده شـــــدم زنده شــــدم پير شدم
از جفــــــاي تو درين گوشه زمين گير شدم
گـــه خدا گفتــــم و گه طـــالب تقــــدير شدم
گـــاه با طالـــــع خود دست و يخن گير شدم
حلقــــــــه آويــــــــز تو بدون طنـــابم کردي-----------------------------------------
زندگاني که به جـــز درد و جز آزارم نيست
هيچ کس غيــر خدا محــــــرم اسرارم نيست
وطن از مردم بيگانـــــه وطنـــــــدارم نيست
به جز از مرگ ديگر چيزي خريدارم نيست
تو چـــرا خون جگر و پر تب و تابم کردي-----------------------------------------
هرچه کـــــــردم من از کــرده پشيمان نشوم
به جفــــاي تو قســــــــم از تو گريزان نشوم
در پي گفتــــــه ي هر ناکس و شيطان نشوم
تو بهـــــــاري ز پي عقـــرب و ميزان نشوم
گرچه تو کافــــــرِ بـــــــر چهار کتابم کردي-----------------------------------------
سر محمود هميــــــن رنـــج و وخامت تاکي
در جهـــــانِ که منـــــــم فـــــکر قيامت تاکي
اينهمه ظلـــــم و جفــــــا، بـــار ملامت تاکي
هــــــم به وجـــــدان خودت درد ندامت تاکي
تو به رســـــــوايي مرا عالي جنـــابم کردي-----------------------------------------
جمعه 17 عقرب 1398 خورشيدي
که برابر ميشود به 08 نوامبر 2019 ترسايي
سرودم
احمد محمود امپراطورمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نايلون حبابدار Michael gaylarlasohbet Carlos جوشکار سيار فوري در تهران و کرج با پايين ترين قيمت بازار اخبار فشن Kim Victor تيم تبليغاتي تاکتيک شرکت دنياي بازي کودکان