دستِ نـــــاکس تفنــــگ مي بينم شـــــــــرع آغــاز جنگ مي بينم سرعت موج زندگـــــــــاني خلق در افـــــــول و درنـــگ مي بينم فاســدين مي زنند کباب و شراب مفســـــــــــدين را دبنگ مي بينم جمع بــــــادافره بــــاده نوش لجن عامي مــــــردم به تنـگ مي بينم کــــــار امــــــــروزي ملت بيکار طعن و توهيــــن و ننگ مي بينم رهـــروان گوسفندي و خون سرد رهبـــــــــــران را پلنگ مي بينم گفتـــــــه ها تا عمــل ثري و سما واژگــــــــان را جفنـــگ مي بينم بعضي در فـــــکر صلح و آزادي بعضي ديــــگر گـــرنگ مي بينم يک طرف دهشت افکنِ خونخوار يک طرف عــر و عنگ مي بينم بي سبب کاهليم و صـــــد افسوس دشمنــــــــــان را زرنگ مي بينم کـــــــار نــــادان به چوکي و دفتر دست دانــــــــا کلنـــــگ مي بينم هر چـــــه وارونـــه است وارونه بردگـــــــان را سرهنگ مي بينم اعتمــــــاد و يقيـــــــن بود مشکل شهــد را پـــــــر شرنگ مي بينم تندي رفته ز مـرچ و سير و پياز تلخـــــي در بــــادرنگ مي بينم بقـــه شد جانشين بيشــــه ي شير پشـــــــــــه را کرگدنگ مي بينم هر که مکتوب مـرگ زيـــر بغل پاي هر کـــــه به سنگ مي بينم وعظ و تبليـــــغ واعـظ و مـــــلا گوشي سامــــــع خدنگ مي بينم دل پــــر از کينــه ذهن ها خالي شوق قــــــــدرت نهنگ مي بينم از حـــلال و حـــــرام اگر گذري نشئـــــــــه در دود بنگ مي بينم کـــارد از استخوان به مغز رسيد صبـــــــر در گور تنگ مي بينم حيـــــــــرتم مي کشد مرا محمود اين چه فتنـــه چه رنگ مي بينم ------------------------------ دوشنبه اول ميزان 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 23 ستمبر 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


دستِ نـــــاکس تفنــــگ مي بينم

شـــــــــرع آغــاز جنگ مي بينم

سرعت موج زندگـــــــــاني خلق

در افـــــــول و درنـــگ مي بينم

فاســدين مي زنند کباب و شراب

مفســـــــــــدين را دبنگ مي بينم

جمع بــــــادافره بــــاده نوش لجن

عامي مــــــردم به تنـگ مي بينم

کــــــار امــــــــروزي ملت بيکار

طعن و توهيــــن و ننگ مي بينم

رهـــروان گوسفندي و خون سرد

رهبـــــــــــران را پلنگ مي بينم

گفتـــــــه ها تا عمــل ثري و سما

واژگــــــــان را جفنـــگ مي بينم

بعضي در فـــــکر صلح و آزادي

بعضي ديــــگر گـــرنگ مي بينم

يک طرف دهشت افکنِ خونخوار

يک طرف عــر و عنگ مي بينم

بي سبب کاهليم و صـــــد افسوس

دشمنــــــــــان را زرنگ مي بينم

کـــــــار نــــادان به چوکي و دفتر

دست دانــــــــا کلنـــــگ مي بينم

هر چـــــه وارونـــه است وارونه

بردگـــــــان را سرهنگ مي بينم

اعتمــــــاد و يقيـــــــن بود مشکل

شهــد را پـــــــر شرنگ مي بينم

تندي رفته ز مـرچ و سير و پياز

تلخـــــي در بــــادرنگ مي بينم

بقـــه شد جانشين بيشــــه ي شير

پشـــــــــــه را کرگدنگ مي بينم

هر که مکتوب مـرگ زيـــر بغل

پاي هر کـــــه به سنگ مي بينم

وعظ و تبليـــــغ واعـظ و مـــــلا

گوشي سامــــــع خدنگ مي بينم

دل پــــر از کينــه ذهن ها خالي

شوق قــــــــدرت نهنگ مي بينم

از حـــلال و حـــــرام اگر گذري

نشئـــــــــه در دود بنگ مي بينم

کـــارد از استخوان به مغز رسيد

صبـــــــر در گور تنگ مي بينم

حيـــــــــرتم مي کشد مرا محمود

اين چه فتنـــه چه رنگ مي بينم

------------------------------

دوشنبه اول ميزان 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 23 ستمبر 2019 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Rakesh شناخت مراقبت هاي لازم براي مو آهنگ پارس Kathy Lalaine Holly Mark Rebecca بررس هدفون و انواع گجت wkrrg