هـلال عيـــــد نمايـــــان شد از سري بامي سحـــــر رسيد ز من بـــــرد تيره ي شامي کواکب از صدف کهکشان برون زده است بدور چــــــرخ کشيــــدند تـــــــازه احرامي به بــــاغ ما ز گل معـــرفت گلستان کاشت چــو موج لالـــه درخشيــد مــــــاه صيـامي مبـــــارک است ز صهبا عيد جرعه زنيم ز دست ســاقيء کوثــر رسيده است جامي صبا به گلشن دلـــــدادگان چنيــــن ميگفت که عيـــــد ميرســـد از راه و روزه اتمامي شفق دميـــــد و نسيم دلــــم بهـــــــاري شد ز فيـــض عشق به محمود گشــــت الهامي -------------------------------------- سه شنبه 07 جوزا 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 28 مي 2019 ترساي سرودم احمد محمود امپراطور
هـلال عيـــــد نمايـــــان شد از سري بامي

سحـــــر رسيد ز من بـــــرد تيره ي شامي

کواکب از صدف کهکشان برون زده است

بدور چــــــرخ کشيــــدند تـــــــازه احرامي

به بــــاغ ما ز گل معـــرفت گلستان کاشت

چــو موج لالـــه درخشيــد مــــــاه صيـامي

مبـــــارک است ز صهبا عيد جرعه زنيم

ز دست ســاقيء کوثــر رسيده است جامي

صبا به گلشن دلـــــدادگان چنيــــن ميگفت

که عيـــــد ميرســـد از راه و روزه اتمامي

شفق دميـــــد و نسيم دلــــم بهـــــــاري شد

ز فيـــض عشق به محمود گشــــت الهامي
--------------------------------------

سه شنبه 07 جوزا 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 28 مي 2019 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jane سيستم نظارت تصويري ديجيتال مارکتينگ سفر و توريستي سندبلاست عسگري فارس چت|شيراز چت|کاکو چت Eric آجيل ارزان tinalove ماهان تجهيز آزما