چقدر از خويش دل ببريده باشي که گلهــــاي محبـــت چيده باشي به اميــد رسيدن در رهي دوست ز جـــــور زنـــدگي غلتيده باشي رسي در انتهـــــايي بي زبـــاني صــدايي خامشــــي بشنيده باشي در امـــواج غرور و خودپسندي کمي از مرگ خود ترسيده باشي ميـــان قطره هاي اشکي احساس تو مــرورايد و گوهر چيده باشي به چشـــم سرمه سا غرق معاني به زلف عنبـــــرين پيچيده باشي نـــگاه گرمي معنــي دار معشوق به ايمـــــايي ادب بـــوسيده باشي ميــان بستــــــر تنــــهايي خويش در آغــوش خودت خوابيده باشي اگـــر داني ز خوب و زشت دنيا کمــــاکان از دلـــــم فهميده باشي چو زخم سينـــه ي محمود گاهي به حال خويشتـــــن خنديده باشي ------------------------------- پنجشنبه 08 حمل 1398 خورشيدي که بررابر ميشود به 28 مارچ 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور
نگاره احمد محمود امپراطور شاعر جوان کلاسيک سرا


چقدر از خويش دل ببريده باشي

که گلهــــاي محبـــت چيده باشي

به اميــد رسيدن در رهي دوست

ز جـــــور زنـــدگي غلتيده باشي

رسي در انتهـــــايي بي زبـــاني

صــدايي خامشــــي بشنيده باشي

در امـــواج غرور و خودپسندي

کمي از مرگ خود ترسيده باشي

ميـــان قطره هاي اشکي احساس

تو مــرورايد و گوهر چيده باشي

به چشـــم سرمه سا غرق معاني

به زلف عنبـــــرين پيچيده باشي

نـــگاه گرمي معنــي دار معشوق

به ايمـــــايي ادب بـــوسيده باشي

ميــان بستــــــر تنــــهايي خويش

در آغــوش خودت خوابيده باشي

اگـــر داني ز خوب و زشت دنيا

کمــــاکان از دلـــــم فهميده باشي

چو زخم سينـــه ي محمود گاهي

به حال خويشتـــــن خنديده باشي

-------------------------------

پنجشنبه 08 حمل 1398 خورشيدي

که بررابر ميشود به 28 مارچ 2019 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jenee Adam Lalaine .:: بوستان نماز ::. Anna اقتصاد مقاومتي Dana آموزش بورس از صفر Long Long مهاجرت به استراليا