عاشـــــقت بودم کنــون ديوانه مي سازي چرا بلبـــــل کويت بـــــودم پروانه مي سازي چرا ميشوم نزديک تا گيـرم دو دستت را به عشق خويش را مدهوش صد پيمانه مي سازي چرا زلف مواجت پريشــان کــــرده ي از بهر چه ز ستخوان حســرت من شانه مي سازي چرا گاه خم ابــــرو کني گاهي بخنـــدي سوي من بيخود و سرگشتــــه و رنـدانه مي سازي چرا خال مشکين ات به جان اين دلــــــم دام افکند اي فـــدايت من، فـــدايي دانه مي سازي چرا قد به قد مي جنـــــگم و باکي ندارم از رقيب ليـــک پيش آشنـــــا بيــــگانه مي سازي چرا صومعــــه آتش زدي بيـــرون ز مسجد آمدي خاکـروب کوچـــــه ي ميخانه مي سازي چرا شعــله ي عشقت گلويي نالــــه ام را داغ کرد سوختـــــن هاي مرا افســــانه مي سازي چرا نيمه ي عمــــرم فــــــداي وارسي برباد رفت نيمه ي ديـــگر بــــگو ويرانه مي سازي چرا دشمنـــان من که خود آلــــــوده و تر دامن اند بــــا تبيـين پيشن من فـــرزانه مي سازي چرا گوشــــــه ي فقــر خودش محمود دارد زندگي يادي از آن مجلس شاهــــــانه مي سازي چرا ------------------------------------------ يکشنبه 28 دلو 1397 خورشيدي که برابر ميشود به 17 فبروري 2019 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور
تصوير احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR شاعر و نويسنده جوان افغانستاني
عاشـــــقت بودم کنــون ديوانه مي سازي چرا
بلبـــــل کويت بـــــودم پروانه مي سازي چرا
ميشوم نزديک تا گيـرم دو دستت را به عشق
خويش را مدهوش صد پيمانه مي سازي چرا
زلف مواجت پريشــان کــــرده ي از بهر چه
ز ستخوان حســرت من شانه مي سازي چرا
گاه خم ابــــرو کني گاهي بخنـــدي سوي من
بيخود و سرگشتــــه و رنـدانه مي سازي چرا
خال مشکين ات به جان اين دلــــــم دام افکند
اي فـــدايت من، فـــدايي دانه مي سازي چرا
قد به قد مي جنـــــگم و باکي ندارم از رقيب
ليـــک پيش آشنـــــا بيــــگانه مي سازي چرا
صومعــــه آتش زدي بيـــرون ز مسجد آمدي
خاکـروب کوچـــــه ي ميخانه مي سازي چرا
شعــله ي عشقت گلويي نالــــه ام را داغ کرد
سوختـــــن هاي مرا افســــانه مي سازي چرا
نيمه ي عمــــرم فــــــداي وارسي برباد رفت
نيمه ي ديـــگر بــــگو ويرانه مي سازي چرا
دشمنـــان من که خود آلــــــوده و تر دامن اند
بــــا تبيـين پيش من فـــرزانه مي سازي چرا
گوشــــــه ي فقــر خودش محمود دارد زندگي
يادي از آن مجلس شاهــــــانه مي سازي چرا-------------------------
يکشنبه 28 دلو 1397 خورشيدي
که برابر ميشود به 17 فبروري 2019 ترسايي
سرودم
احمد محمود امپراطورمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Pamela Terrence نيک پرشين کلاسيک | صندلي آرايشگاهي | صندلي برقي آرايشگاه www.electric-ovens.com Cynthia سيستم هاي هوشمند بي متال Maries Inspiration Box Nadene